Dansk

I faget DANSK er kernen i det vi arbejder de tre hovedperspektiver: litteratur, sprog og medier. I det litterære hovedområde læser og oplever vi tekster, analyserer og fortolker, lærer om forfatterskaber og perioder og om kultur- og samfundsforhold fra oldtiden til i dag. I det sproglige hovedområde arbejder vi med grammatik og sprogrigtighed, kommunikation og argumentation, og du bliver bevidst om din egen og andres måde at bruge sproget på. I det mediemæssige hovedområde har vi fokus på nyhedsgenrer, dokumentar- og fiktionsprogrammer, film og elektroniske medietekster, og du arbejder med at blive god til at gennemskue, hvilke virkemidler medierne benytter.

I timerne veksler vi mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, lærer- og elevforedrag, it-baseret arbejde og kreative øvelser. Du skal også selv producere tekster i dansk og øve dig i at blive god til at udtrykke dig skriftligt.

I dansk lærer du at gå bag om ordene og forholde dig kritisk-analytisk, undersøgende og diskuterende til både trykte og elektroniske tekster. 

Dansk er et obligatorisk fag på A-niveau, og du skal have faget både i 1.hf og i 2.hf.

Eksamen

Der er skriftlig og mundtlig eksamen i dansk.

Andre fag

Følg med på instagram

MØD EN AF ÅRETS ROSBORG-STUDENTER 👋🏼💙

Vi mødte Mathias, da han netop havde fået huen på til en snak om hans tid på Rosborg:

"Rosborg er en fin skole med mange forskellige typer mennesker. Fællesskabet er rigtig stærkt på tværs af klasserne, og jeg kommer til at savne mine kammerater og venner her." 👨🏼‍🎓
SOLSKINSRIGE STUDENTERDAGE 🙌🏼❤️💙

Vi ser tilbage på årets smukkeste dage; studenterdagene. Fyldt med konfetti, smil og gode, gode minder.

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg