Studievejledning

Studievejledning på Rosborg

Studievejledernes primære opgave er at vejlede skolens elever i forhold, der knytter sig til skolegangen på Rosborg Gymnasium & HF.

Når man starter i 1.g, vil man hurtigt møde en vejleder, som giver en generel, fælles orientering på klassen om studievejledningen og dens tilbud. Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvor kan man finde os osv.? Senere i skoleåret orienteres om SU og mulighederne for at sammensætte og vælge fag/studieretning.

Ud over den klassevise vejledning giver studievejlederne også individuel vejledning til elever, der f.eks. henvender sig for at drøfte skolemæssige, familiemæssige, økonomiske eller personlige problemer. Hvis man har spørgsmål, kan man altid skrive til sin studievejleder eller henvende sig i studievejlederens træffetid.

Som hovedregel vil eleverne have den samme vejleder i de to eller tre år uddannelsen varer. Vejlederen vil derfor kende eleven og hendes/hans skoleforløb.

Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.

Kollektiv vejledning kan handle om:

 • Introduktion af studievejledningen

 • Vejledning om arbejdsvaner, studieteknik

 • Klasserumskultur

 • Studieretning - Valgfag

 • Eksamensorientering

Individuel vejledning kan handle om:

 • Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske)

 • Fravær

 • Problemer med aflevering af skriftlige opgaver.

 • Kroniske lidelser eller behov for lægebehandling i skoletiden.

 • Faglige samt studietekniske problemer.

 • Samtaler med forældre

 • Ønske om uddannelsesskift/ ophør

Find din studievejleder

Anette Djurhuus
Lærer
Lærere, Studievejledere
Studievejleder, Engelsk, Spansk
ad@rosborg-gym.dk
Betina Alberg Thrysøe
Lærer
Lærere, Studievejledere
Studievejleder, Psykologi, Tysk
bt@rosborg-gym.dk
Casper Grue Jørgensen
Lærer
Lærere, Studievejledere
Studievejleder, Engelsk, Historie
cj@rosborg-gym.dk
Louise Bak-Aagaard
Lærer
Lærere, Studievejledere
Studievejleder, Psykologi
la@rosborg-gym.dk
Malene Løye Kristensen
Lærer
Lærere, Studievejledere
Studievejleder, Filosofi, Idræt, Religion
ml@rosborg-gym.dk
Morten Birch Larsen
Lærer
Lærere, Studievejledere
Studievejleder, Idræt, Tysk
mb@rosborg-gym.dk
Tine Thorup Lomholt
Lærer
Lærere, Studievejledere
Samfundsfag, Idræt, Studievejleder
tl@rosborg-gym.dk

Dit valg

Følg med på instagram

Rosborg-studenter fra de seneste 50 år fejrede sammen med nuværende og tidligere medarbejdere Borgens 50 års jubilæum lørdag den 16/9✨🫶. What a blast!🎉 Fantastisk at se jer allesammen ♥️💙. Tusind tak for jer 💃🕺🏼✨🫶
#rosborggymnasiumoghf
Rosborg-elever og medarbejdere spillede 15/9 2023 max med på at markere skolens 50års jubilæum med en skoledag anno 1973 ♥️💙 #peaceloveandunderstanding

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2023
Søg her

Dit valg