Rosborgs historie

Rosborg Gymnasium & HF's historie

Rosborg har en flere hundredårig historie. Det moderne uddannelsessted på Vestre Engvej er nemlig placeret på det sted i midt i Vejle Ådal, hvor der tilbage i 1300-tallet lå en borg, der med tiden blev til kongelig borg og administrationscenter i det sydlige Jylland i 1400-tallet. 

Anders Grosen og Vigand Rasmussen, der begge er pensionererede undervisere fra Rosborg Gymnasium & HF, har indsamlet historisk materiale om såvel den gamle borg og engene omkring Rosborg som om skolens udvikling fra starten i 1973 og frem.

Rosborg Gymnasium & HF

På Rosborg Gymnasium & HF ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Vores elever skal være parate til at “erobre den store , vide verden”, når de forlader os. Derfor arbejder vi bevidst på at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere.

I undervisningen har vi både fokus på faglighed og på læring. Samarbejdet mellem elever og lærere bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden.

I erkendelse af, at skolen både skal være uddannende og opdragende, styres vores målsætning af et bestemt syn på eleverne. Fundamentalt er det, at respektere de unge som selvstændige, hele mennesker, hvilket både kommer til udtryk som imødekommenhed og som vilje til at stille krav.

Vi arbejder for, at eleverne ved at gå på skolen på en positiv måde kommer til at føle sig som rosborgensere. Da Rosborg er en skole med mange stx’ere og mange hf’ere, søger vi at styrke de to uddannelsers forskelligheder og fastholde deres ligeværdighed.

Holdningen til de unge er af afgørende betydning for, at undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen fungerer. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevernes ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation.

Fysiske rammer

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt i Vejle Ådal lige ved siden af Vejle Bibliotek, Idrættens hus og Sundhedshuset. Rosborg rummer alle muligheder for at forene et levende og rart miljø med en udbytterig undervisning.

Bygningerne blev indviet i januar 1976 og er oprindeligt et ét-plansgymnasium uden trapper, bygget op som et stort H, med med et stort fællesområde og væksthus som centrum.

I årene 2010-2016 er der gennemført et stort renoverings-og byggeprojekt, hvor der er tilføjet en ny sydfløj i to plan, med ny og udvidet kantine område og sceneområde som centrum samt stort auditorium, projekttorv og nyt studie- og videnscenter. Dertil kommer tilføjelse af en ny nordfløj i 3 plan, der rummer såvel lærerarbejdspladser som lærerværelse, studievejledning, administration samt værksted og kontor til tekniske servicemedarbejdere. Endelig er der også opført en ny multihal på 3400 kvm, med springhal, klatrevægge, dramasal, dansesal samt nye omklædningsfaciliteter og depotrum.

I de enkelte fløje er der centrale studieområder med gruppearbejdspladser og gode hyggekroge. Lokalerne er indrettet med klasselokaler/stamklasselokaler og faglokaler, og eleverne har i alle blokke i grundplanet mulighed for at leje elevbokse med kodelås.

Rosborg Gymnasium & HF er særdeles velholdt og fremstår overalt gennemrenoveret med moderne og tidsvarende lokaler til undervisningen såvel som til øvrige arbejdspladser for elever og personale.

Rosborgs historie fra 1300-tallet til 1973

Rosborgs historie strækker sig tilbage til 1300-tallet. Skolen er bygget netop på det sted, hvor der engeng lå en borg, der med tiden blev til kongelig borg og administrationscenter i det sydlige Jylland i 1400-tallet. 

Anders Grosen, der har en lang karriere som underviser på Rosborg bag sig og nu er pensioneret, har indsamlet historisk materiale om såvel den gamle borg og engene omkring Rosborg frem til det tidspunkt hvor Rosborg Gymnasium & HF blev etableret i starten af 1970'erne

Rosborgs historie fra 1973 frem til nutiden

Beslutningen om at etablere Rosborg Gymnasium & HF blev truffet i starten af 1970'erne. Såvel den daværende undervisningsminister Villy Sørensen som amtsrådspolitikere og byrådspolitikere i lokalområdet var stærkt involverede i drøftelserne af, om der nu også var et reelt behov for at etablere endnu et gymnasium i området. 

Vigand Rasmussen, der har en lang karriere som underviser på Rosborg bag sig og nu er pensioneret, fortæller her historien om, hvorfor og hvordan Rosborg Gymnasium & HF blev etableret i 1970'erne.

Forhistorien til beslutningen om at etablere Rosborg Gymnasium

Vigand Rasmussen, fortæller her historien om, hvordan beslutningen om at etablere Rosborg Gymnasium & HF blev truffet tilbage i starten af 1970'erne.

"Den 17. oktober 1972 udtalte folketingsmedlem og amtsrådsmedlem Erik Hansen, Tørring, følgende til Vejle Amts Folkeblad: 'Det er min bestemte opfattelse, at den nordvestlige del af amtet ikke i de næste 50 år vil få et gymnasium.'

Sagen kom på dagsordenen i marts 1970, just som Kommunalreformens nye amtsråd skulle i arbejdstøjet.

Skolekommissionen i Vejle havde med baggrund i det stigende antal elever, der ville i gymnasiet, henstillet til amtet, at man snarest indledte det forberedende arbejde med at etablere et nyt amtsgymnasium.

Straks meldte der sig interesserede kommuner, der gerne ville lægge jord til. Det gjaldt således Hedensted storkommune, der bestemt mente, at gymnasiet burde placeres i Hedensted-Løsning området.

Tørring-Uldum Kommune førte sig også frem. Der blev nedsat et udvalg med amtsrådsmedlem P. Skov Thulesen fra Aale som formand. Udvalget skulle kæmpe for at få gymnasiet til den nordvestre del af amtet, helst til Tørring, der lå centralt for et stort opland. Desuden havde den gamle stationsby bedre trafikale forbindelser end Uldum.

I Vejle voksede problemerne med at skaffe plads til alle de nye elever. Ved indvielsen af Rødkilde Gymnasium i august 1971 kunne rektor Svend Aage Nielsen meddele, at man trods de nye bygninger ville få helt uoverstigelige pladsproblemer i 1972, da tilgangen vil medføre, at der mangler plads til to sproglige og to matematikerklasser, 'eller nok til at starte 1. g. i et nyt gymnasium.'"

Film om Rosborgs historie

Rosborgs 40 års jubilæum blev fejret ved et stort arrangement i april 2014, hvor alle skolens elever gennem de fyrre år var inviteret til at deltage. 

I forbindelse med jubilæet blev der produceret hele tre film om skolens historie til dato.

Rosborgs historie fra 1970'erne til 2014

Vigand Rasmussen - Rosborgs historie fra 1970'erne og frem

Anders Grosen - Rosborgs historie frem til 1970'erne

Følg med på instagram

MØD EN AF ÅRETS ROSBORG-STUDENTER 👋🏼💙

Vi mødte Mathias, da han netop havde fået huen på til en snak om hans tid på Rosborg:

"Rosborg er en fin skole med mange forskellige typer mennesker. Fællesskabet er rigtig stærkt på tværs af klasserne, og jeg kommer til at savne mine kammerater og venner her." 👨🏼‍🎓
SOLSKINSRIGE STUDENTERDAGE 🙌🏼❤️💙

Vi ser tilbage på årets smukkeste dage; studenterdagene. Fyldt med konfetti, smil og gode, gode minder.

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg