Forløbet i 1.hf

Introduktion

I løbet af dit første år på HF skal du have følgende fag: dansk, engelsk, matematik, NF (naturvidenskabelig faggruppe med kemi, naturgeografi og biologi), KS (kultur- og samfundsfagsgruppen med samfundsfag, historie og religion) samt idræt eller et kunstnerisk fag.

Idræt eller det kunstneriske fag afsluttes til jul, hvorefter engelsk starter op.

I begyndelsen af skoleåret deltager du i introarrangementer og bliver guidet i at tage en gymnasial uddannelse. Du bliver bl.a. introduceret til mindset-teorien, og redskaber til i fællesskab at skabe et godt læringsmiljø. Du lærer Rosborg at kende, deltager i fællesarrangementer og ekskursioner - og så bliver du orienteret om studietur i 2. HF.

I september er der et hyggeligt HF grillarrangement, der arrangeres af 2.HF’erne.

Senere i september er der også en HF-besøgsaften, hvor I viser, hvad I har arbejdet med i fagene. Her får I og jeres familie også mulighed for at høre mere om opbygningen af HF og fagpakkevalget. 

HF Grillarrangement: onsdag den 13. september 2023 kl. 15:30. Sæt kryds i kalenderen!

HF-besøgsaften:  den 28. september 2023 kl. 19.00-21.00 er der HF-besøgsaften for HF-elever og forældre, hvor HF’erne fortæller om skolen og deres uddannelse. 

 

Praktikforløb og fagpakkevalg (PP)

Du skal i løbet af din 2 årig uddannelse have en række projekt og praktikforløb, der er med til at styrke dine faglige valg på HF såvel som fremtidige uddannelsesbeslutninger.

Du skal bl.a. i dansk arbejde med temaet hvad er et godt arbejdsliv i PP1 for at finde dine generelle interesser, hvad enten det er arbejdet med mennesker, teknik eller noget helt andet. I PP2 skal du arbejde med forskellige cases i 2 af vores fagpakker, så du bedst muligt kan vælge mellem følgende fagpakker:

·         HF Sundhed med biologi B og samfundsfag B

·         HF Pæd med samfundsfag B og psykologi C

·         HF StartUp med matematik B og innovation c

·         HF Force med samfundsfag B og psykologi C

I PP3 skal du beskæftige dig med, hvordan fagene kan anvendes i praksis i relation til et besøg på en uddannelsesinstitution, hvilket afsluttes med PP3 plus, hvor du undersøger dit fremtidige ønskejob og planen for at nå frem til dette. 

Rosborg Gymnasium & HF

På Rosborg Gymnasium & HF ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Vores elever skal være parate til at “erobre den store , vide verden”, når de forlader os. Derfor arbejder vi bevidst på at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere.

I undervisningen har vi både fokus på faglighed og på læring. Samarbejdet mellem elever og lærere bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden.

I erkendelse af, at skolen både skal være uddannende og opdragende, styres vores målsætning af et bestemt syn på eleverne. Fundamentalt er det, at respektere de unge som selvstændige, hele mennesker, hvilket både kommer til udtryk som imødekommenhed og som vilje til at stille krav.

Vi arbejder for, at eleverne ved at gå på skolen på en positiv måde kommer til at føle sig som rosborgensere. Da Rosborg er en skole med mange stx’ere og mange hf’ere, søger vi at styrke de to uddannelsers forskelligheder og fastholde deres ligeværdighed.

Holdningen til de unge er af afgørende betydning for, at undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen fungerer. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevernes ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation.

Fysiske rammer

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt i Vejle Ådal lige ved siden af Vejle Bibliotek, Idrættens hus og Sundhedshuset. Rosborg rummer alle muligheder for at forene et levende og rart miljø med en udbytterig undervisning.

Bygningerne blev indviet i januar 1976 og er oprindeligt et ét-plansgymnasium uden trapper, bygget op som et stort H, med med et stort fællesområde og væksthus som centrum.

I årene 2010-2016 er der gennemført et stort renoverings-og byggeprojekt, hvor der er tilføjet en ny sydfløj i to plan, med ny og udvidet kantine område og sceneområde som centrum samt stort auditorium, projekttorv og nyt studie- og videnscenter. Dertil kommer tilføjelse af en ny nordfløj i 3 plan, der rummer såvel lærerarbejdspladser som lærerværelse, studievejledning, administration samt værksted og kontor til tekniske servicemedarbejdere. Endelig er der også opført en ny multihal på 3400 kvm, med springhal, klatrevægge, dramasal, dansesal samt nye omklædningsfaciliteter og depotrum.

I de enkelte fløje er der centrale studieområder med gruppearbejdspladser og gode hyggekroge. Lokalerne er indrettet med klasselokaler/stamklasselokaler og faglokaler, og eleverne har i alle blokke i grundplanet mulighed for at leje elevbokse med kodelås.

Rosborg Gymnasium & HF er særdeles velholdt og fremstår overalt gennemrenoveret med moderne og tidsvarende lokaler til undervisningen såvel som til øvrige arbejdspladser for elever og personale.

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg