Skolestart august 2024

Kære nye 1.g'ere og 1. hf'ere

Vi mødes i skolens fællesområde i kantinen. Når du ankommer, så find det sted, hvor skiltet for din klasse står - her skal du sidde sammen med dine nye klassekammerater. Efter en kort velkomst går du sammen med dine nye klassekammerater til dit klasselokale, hvor klassens KK'er (klasselærer) og nogle ældre elever (tutorer) har tilrettelagt et introprogram.

FØRSTE SKOLEDAG er tirsdag den 13/8 2024. 

1.HF'ere starter kl. 08.05.     1.g'ere starter kl. 9.00.

Vi mødes i skolens fællesområde i kantinen. Når du ankommer, så find det sted, hvor skiltet for din klasse står - her skal du sidde sammen med dine nye klassekammerater. Efter en kort velkomst går du sammen med dine nye klassekammerater til dit klasselokale, hvor klassens KK´er (klasselærer) og nogle ældre elever (tutorer) har tilrettelagt et introprogram.

1. skoledag skoledag afsluttes med et fællesarrangement for alle nye 1. g og 1. hf-elever ca. kl.13.10-14.30. Normal skoledag på Rosborg er kl. 8.05 til 15.20.

Vær opmærksom på, at Rosborg Gymnasium & HF er en røgfri skole, hvilket betyder, at man ikke må ryge i skoletiden eller indtage andre nikotinprodukter (herunder snus). Dette vil du også blive informeret nærmere om, herunder mulighed for rygestopkursus og hjælp til at holde op med at bruge snus.

Husk at medbringe:

  • En taske til hjemtransport af bøger
  • Din computer og en blyant/kuglepen
  • Samtykkeerklæring vedr. billeder (sidst i dette brev) skal udfyldes og afleveres
  • Madpakke og drikkelse

Du skal betale kr. 220,- til dækning af udgifter til forplejning ved arrangementer gennem hele  grundforløbet, senest tirsdag den 13/8 2024.

Betalingen foregår via Safeticket:

Introforløb på Rosborg 2024 HF

Introforløb på Rosborg 2024 STX

 

Du vil få udleveret et dokument med alle de praktiske oplysninger om introforløb og introtur første skoledag, men sørg allerede nu for, at du har en brugbar cykel klar, da du skal afsted på introtur få dage efter, du er startet på Rosborg.

 

INTROFEST fredag den 23. august kl. 13.45-24.00

Fredag d. 23. august holder vi introfest for dig og alle de andre nye elever på Rosborg. Det bliver en festlig afslutning på nogle hæsblæsende uger, hvor du har lært Rosborg at kende gennem forskellige aktiviteter.

 

IT

Du vil den første skoledag blive introduceret til skolens intranet Lectio, få en konto i Google Apps Rosborg og gratis adgang til Office 365 fra Microsoft. Herefter vil det være muligt for dig at se dit skema.

Brug af mobiltelefon og computer

Da Rosborg Gymnasium & HF ønsker at skabe et godt læringsmiljø, står der i skolens studie- og ordensregler, at mobiltelefoner og computere i timerne kun må bruges til undervisningsmæssige formål, så du skal kun have din mobiltelefon fremme, når læreren beder om det.

På Rosborg Gymnasium & HF lægger vi også stor vægt på de fysiske fællesskaber og derfor henstiller vi til, at du lader din mobiltelefon ligge i tasken hele skoledagen de første 14 dage.

Du skal selv anskaffe dig følgende inden studiestart:

  • En bærbar PC eller en Mac-computer. Det er vigtigt, at den også kan bruges offline til eksamen og i andre situationer, hvor du ikke kan komme på nettet (det kan en Chromebook f.eks. ikke). Computeren skal medbringes hver dag.

  • Forlængerledning med navn (denne skal også medbringes hver dag, hvis din computer ikke kan holde strøm en hel skoledag).

 

HOLD DIG ORIENTERET på skolens hjemmeside og Facebook 

Du vil på skolens hjemmeside, www.rosborg-gym.dk, finde nyttige oplysninger om skolen. Tjek også vores Facebook-side, der løbende opdateres med nyheder og information fra skolen.

Det sker på Rosborg

GOD SOMMER!

Kontoret er lukket den 5/7 kl.14 til 7/8 kl. 7.30.

Vi ses igen på skolen den 13. august 2024 – rigtig god sommerferie!

JUBILARDAG DEN 7. SEPTEMBER 2024

Rosborg Gymnasium & HF inviterer alle 10-års jubilarer, 25-års jubilarer og 40- års jubilarer til en festlig eftermiddag/aften på Borgen kl. 15.30-23.00. Tilmelding nødvendig.

Kalender

Sommerferie: 29. juni 2024
Første skoledag for alle elever: 13. august 2024
Fyraftensmøde for 1hf elever og forældre: 14. august. 2024 kl. 16-17.30
Fyraftensmøde for 1g elever og forældre: 15. august 2024 kl. 16-17.30
Jubilardag for 10 års, 25 års og 40 års jubilarer: 7. september 2024

Følg med på instagram

MØD EN AF ÅRETS ROSBORG-STUDENTER 👋🏼💙

Vi mødte Mathias, da han netop havde fået huen på til en snak om hans tid på Rosborg:

"Rosborg er en fin skole med mange forskellige typer mennesker. Fællesskabet er rigtig stærkt på tværs af klasserne, og jeg kommer til at savne mine kammerater og venner her." 👨🏼‍🎓
SOLSKINSRIGE STUDENTERDAGE 🙌🏼❤️💙

Vi ser tilbage på årets smukkeste dage; studenterdagene. Fyldt med konfetti, smil og gode, gode minder.

Rosborg Gymnasium & HF

På Rosborg Gymnasium & HF ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Vores elever skal være parate til at “erobre den store , vide verden”, når de forlader os. Derfor arbejder vi bevidst på at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere.

I undervisningen har vi både fokus på faglighed og på læring. Samarbejdet mellem elever og lærere bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden.

I erkendelse af, at skolen både skal være uddannende og opdragende, styres vores målsætning af et bestemt syn på eleverne. Fundamentalt er det, at respektere de unge som selvstændige, hele mennesker, hvilket både kommer til udtryk som imødekommenhed og som vilje til at stille krav.

Vi arbejder for, at eleverne ved at gå på skolen på en positiv måde kommer til at føle sig som rosborgensere. Da Rosborg er en skole med mange stx’ere og mange hf’ere, søger vi at styrke de to uddannelsers forskelligheder og fastholde deres ligeværdighed.

Holdningen til de unge er af afgørende betydning for, at undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen fungerer. I den forbindelse arbejder vi på at fremme elevernes ansvarsfølelse for deres egen og kammeraternes undervisningssituation.

Fysiske rammer

Rosborg Gymnasium & HF, der ligger midt i Vejle Ådal lige ved siden af Vejle Bibliotek, Idrættens hus og Sundhedshuset. Rosborg rummer alle muligheder for at forene et levende og rart miljø med en udbytterig undervisning.

Bygningerne blev indviet i januar 1976 og er oprindeligt et ét-plansgymnasium uden trapper, bygget op som et stort H, med med et stort fællesområde og væksthus som centrum.

I årene 2010-2016 er der gennemført et stort renoverings-og byggeprojekt, hvor der er tilføjet en ny sydfløj i to plan, med ny og udvidet kantine område og sceneområde som centrum samt stort auditorium, projekttorv og nyt studie- og videnscenter. Dertil kommer tilføjelse af en ny nordfløj i 3 plan, der rummer såvel lærerarbejdspladser som lærerværelse, studievejledning, administration samt værksted og kontor til tekniske servicemedarbejdere. Endelig er der også opført en ny multihal på 3400 kvm, med springhal, klatrevægge, dramasal, dansesal samt nye omklædningsfaciliteter og depotrum.

I de enkelte fløje er der centrale studieområder med gruppearbejdspladser og gode hyggekroge. Lokalerne er indrettet med klasselokaler/stamklasselokaler og faglokaler, og eleverne har i alle blokke i grundplanet mulighed for at leje elevbokse med kodelås.

Rosborg Gymnasium & HF er særdeles velholdt og fremstår overalt gennemrenoveret med moderne og tidsvarende lokaler til undervisningen såvel som til øvrige arbejdspladser for elever og personale.

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg