Talentarbejde

ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE DE KAN!

Rosborg er et sted, hvor talentfulde elever bliver set, udfordret og plejet.

Når du har et særligt talent og er glad for at nørde

Vi elsker nørderi og måske har du også en faglig interesse, du går særligt meget op i og gerne vil bruge ekstra tid på i hverdagen og ferierne. Det kan fx. være at lære nye sprog, debattere i en samfundsklub eller forske i naturvidenskab. Dette understøtter Rosborg gerne i videst muligt omfang.
I undervisningen varetages talentarbejdet af den enkelte lærer fx. i form af undervisningsdifferentiering og deltagelse i forskellige konkurrencer, projekter, studieture og samarbejder, der knytter sig til undervisningen.

En talentaktivitet skal ikke bare være noget ekstra, som lægges oven i det almindelige gymnasiearbejde. På Rosborg har vi fokus på den ekstra belastning, og elever der deltager i talentaktiviteter får godskrevet deres fravær og får mulighed for afløsning for enkelte skriftlige opgaver eller små forløb, når de deltager i talentaktiviteter.

Kontakt rektor Hanne Hautop, hvis du har brug for gode råd, har brug for en anbefaling til optagelse på en camp eller har andre spørgsmål vedrørende fag, du er særligt interesseret i.  

 

Lovgivning om talentindsatser

I gymnasieloven  for STX står der bl.a. i §28 Stk. 2. Institutionens leder sikrer, at undervisningen tilrettelægges, således at eleverne gennem hele uddannelsen møder variation og progression i arbejdsformerne, og således at alle elever uanset social baggrund udfordres og trives fagligt, med henblik på at de bliver så dygtige, som de kan. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov og elever med særlige talenter .

I §19 Stk. 8. står: Hovedparten af undervisningstiden, jf. stk. 4-7, er fordelt på de enkelte fag og undervisningsforløb, herunder studieretningsprojektet og studieområdeprojektet. I undervisningstiden indgår herudover en pulje for den enkelte elev på 130 timer i uddannelserne til almen og merkantil studentereksamen, dog 100 timer i den 2-årige uddannelse, og på 150 timer i uddannelsen til teknisk studentereksamen, hvorfra institutionens leder kan fordele timer til fag eller faglige aktiviteter , hvor eleven vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser .

 

Hvem er talenterne?

Talenter er elever, som er gode til et fagområde og har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det er elever der har viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats.

 

Talentprogrammer

Aktiviteter uden for undervisningen varetages hovedsageligt af forskellige lærere og er forankret i ledelsen.

Vi har en vifte af forskellige talentprogrammer for dig, der søger større udfordringer end Rosborg umiddelbart giver. I bliver tilmeldt enkeltvis eller i små grupper. Nogle programmer er kortvarige, andre strækker sig over flere år, og nogle foregår lokalt i Vejle, mens andre er af mere international karakter. De dækker både naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske fag.

Science      

 • ScienceTalenter (vi er med I ScienceTalenters Gymnasienetværk. ScienceTalenter udbyder en række camps og længerevarende forløb for talentfulde elever I science og matematik. Se www.sciencetalenter.dk

 • Science Cup

 • Deltagelse i forskellige konkurrencer (iGEM, Unge forskere senior, DM i Science, Fag olympiader mm)

 • Forskerspirer

 • Deltagelse i forskningens døgn

 • Deltagelse i camps og arrangementer i UNF - ungdommens naturvidenskabelige forening

 • SRP opgaver i samarbejde med eksterne partnere - fx. DTU, AU, ScienceTalenter mm. 

 • Forskellige fælles aktiviteter og foredrag med naturvidenskabeligt indhold

 • IDA Engineering Club 

 

Matematik

 • Intermat

 • Deltagelse i forskellige konkurrencer (Georg Mohr, A-lympiade)

 

Sprog

 • Deltagelse i Sprogcamp (Hjørring gymnasium og Aalborg universitet

 • Sprogcertifikater: Cambridge, Goethe, DELF og DELE (forløb I hhv. Engelsk, tysk, fransk og spansk med fast ugentligt undervisning ogeksamen

 • Udveksling til Mexico, Frankrig, Kina

 

Sport

 • Mulighed for tilpasset gymnasieforløb for elite sportsfolk - Team DK 

 • Forskellige former for idrætstilbud og turneringer igennem skoleåret 

 

Samfundsvidenskab

 • Samfundsklub

 • Samfundscup

 • Talentfabrikken

 • Udveksling til Kina

 

Kunstneriske fag

 • Musicalopsætning

 • Tilbud til bands med øvelokaler

 • Frivillg billedkunst

                

Generelt:

 • ATU (Akademiet for talentfulde unge)

 • Forskerspirer

 • Globale Gymnasier

Følg med på instagram

Hermed gårsdagens Rosborg Breaking leveret i et fortsat hæsblæsende tempo. Enjoy 💜 #rosborgbreaking #detfaktisktorben #tagenbidafsrp
Noget nyt er på vej. Gense sæsonstarten af Rosborg Breaking, mens vi venter på næste afsnit ⚡️ #rosborgbreaking #kødkrise #tagenbidafpølsen

Rosborg
Gymnasium & HF

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf: 7583 2322
Mail: rosborg@rosborg-gym.dk

KONTOR
Man – fre: kl. 07:30-15:30

EAN-nummer: 5798000556126
CVR-nummer: 29550646
Institutionsnummer: 631022

diverse
åbningstider

KANTINE
Man – tors: 07.40-10.00 | 10.30-13.50
Fredag: 07.40-10.00 | 10.30-13.00

BOGKÆLDER
Mandag, onsdag: 09.00 – 12.00
Tirsdag, torsdag: 11.00 – 12.00
Fredag: 09.30 – 12.00

Følg os på
sociale medier

Copyright © Rosborg Gymnasium & HF 2024
Søg her

Dit valg